ZEMİN ETÜT

Firmamız

  • İmara Esas Jeolojik Etüd
  • Parsel Bazında Zemin Etüd
  • Jeolojik Etüdler Kapsamında, Hidrojeolojik Etüd, Jeofizik Etüd, Mühendislik Jeolojisi

çalışmaları ve uygulamaları yapmaktadır.